Wednesday, 30 March 2016

CARA DAKWAH YANG BERKESAN

Berbicara dengan berhemah dan santun dalam menyampaikan teguran amat penting dilakukan semasa berdakwah. Selain itu, teguran itu mesti dilakukan pada tempat dan masa yang sesuai.  Bayangkan jika kita menegur seseorang ketika berada di hadapan orang ramai. Tentu perbuatan itu boleh mendatangkan aib dan rasa dendam.

Dalam hal ini, Allah SWT telah mengingatkan dalam firman yang bermaksud: “Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik (bijaksana) dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (Surah an-Nahl, ayat 125).

Dalam keadaan tertentu, teguran tidak sesuai dilakukan tanpa terlebih dahulu wujud hubungan antara pendakwah dengan orang didakwah. Untuk dakwah lebih berkesan perlukan kepada kejelekitan atau hubungan akrab saling mempercayai dan menghormati. Mereka boleh menerima dakwah itu secara lebih terbuka dan memikirkan kebenarannya.

Dakwah adalah usaha membawa manusia ke jalan yang benar, yakni agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang didakwah itu sama ada orang Islam yang sudah lari daripada jalan yang benar, ataupun mereka yang belum beragama Islam. 

Tugas dakwah perlu dilakukan setiap muslim mengikut kemampuan masing-masing. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat.”  (Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi)

Namun dalam berhemah dan bersantun, perkara yang benar perlu dipertahankan. Jika perlu dilakukan dengan ketegasan dan segera, serta difikirkan bahawa itulah langkah yang terbaik untuk menghalang keburukan daripada terus berlaku atau menjadi semakin buruk, tindakan itu perlu dilakukan. 

Ini ditakuti nanti jika tidak dicegah segera, orang akan menganggap perkara itu tidak salah. Dalam banyak hal, orang yang tidak mempunyai pegangan agama atau cetek pegangan agama akan mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan dengar.

Contohnya dalam soal penyebaran ajaran sesat, tindakan tegas menangkap dan menghadapkan mereka ke mahkamah perlu dilakukan segara. Tindakan itu dapat mengelak ajaran itu tersebar luas dan diterima orang kebanyakan.

Ingatlah, tugas dakwah dan mencegah kemungkaran perlu dilakukan bagi memastikan kesucian agama terus terpelihara. Kita jangan terikut-ikut amalan bani Israil yang menyebabkan mereka semakin sesat daripada jalan kebenaran. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: "Telah dilaknat mereka yang kafir daripada Bani Israil melalui lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang (sesama sendiri) perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan." (Surah al-Maidah, ayat 78-79).

No comments:

Post a Comment