Wednesday, 30 March 2016

MENDIDIK DNGAN CARA MEMBERI PENJELASAN


Penjelasan langsung adalah satu proses mencerita atau memberitahu mengenai sesuatu perkara yang dilihat atau didengar pada masa itu. Melalui kaedah ini, ibu bapa atau pendidik akan menjelaskan kepada kanak-kanak apa yang berlaku, kesan atau hal yang berkaitan dengannya. 

Cotohnya, jika anak melihat orang dewasa merokok, maka dijelaskan bahawa perbuatan itu tidak baik. Ia mendatangkan keburukan dan ingatkan kepada anak agar tidak mencuba untuk melakukan perbuatan itu. Jika ada kotak rokok, tunjukkan kepada mereka kesan perbuatan merokok seperti dipaparkan di kota rokok itu. 

Mungkin dalam sesetengah situasi, kanak-kanak akan menyoal balas atau ingin mendapat kepastian. Jika kita tidak dapat memberi jawapan tepat, cukuplah menjelaskan bahawa mereka akan memahaminya apabila dewasa nanti. 
           
Memang dalam kaeadah penjelasan ini kita akan berdepan dengan masalah apabila banyak perbuatan yang kita katakan buruk, tetapi mereka melihat orang dewasa melakukannya, lebih-lebih lagi orang yang dipercayai atau dekat dengan kanak-kanak itu. 

Contohnya, jika dijelaskan bahawa merokok itu berbahaya dan mendatangkan penyakit, mereka mungkin bertanya balik mengapa orang yang mereka lihat merokok itu masih dalam keadaan sihat. Maka itu pentingnya kita menjawabnya dengan berhemah dan menyakinkan.   

Pendekatan dakwah perlu mengikut keadan semasa. Apa yang sesuai dan tepat pada masa lalu mungkin sudah tidak sesuai untuk masa kini. Maka itu, pendakwah perlu mengguanakan pendekatan yang sesuai dengan keadan semasa untuk memastikan keberkesanan dan kejayaan dakawah.  Antara pendekatan yang sesuai digunakan pda pada masa kini ialah:

Hari ini kanak-kanak semakin kehadapan dari segi pemikiran dan penguasaan maklumat. Kanak-kanak berumur bawah tujuh tahun atau yang belum memasuki alam p[ersekolahan sudah tahu menggauna dan mengakses komputer.  Bayangkan pula tahap pemikiran dan penguasaan kanak-kanak yang berumur 12 tahun. 

Jadi, apa saja yang ingin dinyatakan kepada kanak-kanak perlu berasas kepada fakta. Contohnya, jika ingin melarang kanak-kanak duduk di atas bantal, nyatakan bahawa perbuatan itu akan menyebabkan bantal itu pecah atau koyak kain sampulnya. 

Ini berbeza amalan pada masa lalu di mana jika ingin melarang kanak-kanak duduk di atas bantal dikatakan perbuatan itu akan menyebabkan tumbuh bisul di punggung. Kanak-kanak dulu percaya kepada perkara itu dan takut untuk duduk di atas bantal.

Sekiranya kita tidak memberi secara fakta, dan kemudiannya mereka mendapat tahu fakta sebenar melalui sumber lain, maka mereka akan hilang keyakinan kepada kita.

No comments:

Post a Comment